آموزشگاه مهیا صنعت

021-88308729

0935-1307099

ثبت نام دوره آموزشگاه مهیا صنعت

جهت ثبت نام در دوره های آموزشگاه مهیا صنعت نکات زیر را انجام دهید

۱) واریز مبلغ 500هزار تومان جهت پیش ثبت نام و رزرو در دوره به شماره حساب بانک آینده و ارسال قبض واریزی به واتساپ آموزشگاه

۲) ارسال شناسنامه یا کارت ملی به واتساپ آموزشگاه

شماره حساب جهت واریز مبلغ پیش ثبت نام  6362141113582796  مرضیه نظری بانک آینده

شماره واتساپ آموزشگاه   09351307099